Dringende hulp

Algemeen Noodnummer

Bel gratis 112 in heel Europa voor dringende hulp.Europees noodnummer ; Met één oproep krijg je alle hulp die je nodig hebt.Ambulance, brandweer en/of politie.

Antigif centrum

Het Belgische Antigifcentrum biedt telefonisch advies bij vergiftiging op het gratis nummer 070 245 245 en dit 24/24, 7 dagen op 7.

Apotheker wachtdienst

Heeft u tussen 22 uu​r en 9 uur een apotheek van wacht nodig? Bel het nummer "0903 99 000"om te ontdekken welke apotheek in uw buurt van wacht is.​

Child focus

7 dagen per week, 24u per dag zet de stichting zich in om vermiste kinderen op te sporen. Het strijdt ook tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen online en offline (cyberpesten). Bel 116 000 of surf naar onze website.

De Geweldlijn

Misbruik

Professionele hulplijn (Bel 1712) voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling Voor zowel -18 jarigen als volwassen beschikbaar 24uur op 24uur bereikbaar 7 dagen op 7

Huisartsen Wachtdienst Waasland

Heb je dringende medische hulp nodig tijdens weekavonden, in het weekend of op feestdagen waarvoor je niet kan wachten tot je eigen huisarts of de vervanger beschikbaar is? Dan kan je terecht bij de Huisartsen Wachtdienst.

Kindermishandeling

In Vlaanderen bestaat er in elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Vertrouwenscentrum kindermishandeling, waar iedereen die weet heeft of een vermoeden heeft dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt dit kan melden via het nummer "1712".

Mutas

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland. De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds. Voor meer informatie bel 0032 272 09 00.

Osteopaat van wacht

Wenst u een osteopaat van wacht te raadplegen, contacteer dan de voor u meest dichtbij zijnde provincie via onderstaande link.

Pleegzorg Oost Vlaanderen vzw

Vrijwilligers
Gezin

Samenwerking tussen ouders, pleeggezinnen en begeleiders. Samen bieden we ouders, pleegkinderen en pleeggasten ondersteuning bij korte opvang of weekendondersteuning en zetten we in op optimale ontwikkelingskansen.

Tandarts wachtdienst

De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Bel naar 0903 39969 of surf naar onze website

Zelfmoordlijn

Zelfmoord

Telefonische hulplijn voor al wie met zelfmoordgedachten worstelt. Ook voor nabestaanden en personen die op een of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd kunnen bellen naar "1813".