AHOSA vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Spraak en gehoor

Ondersteunt dove en slechthorende personen en sensibiliseert de horende samenleving met betrekking tot deze onzichtbare beperking.

Amazone

Lotgenoten
Zelfhulp

Onthaalcentrum en lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker. De begeleiding gebeurt door vrouwen die zelf een operatie hebben ondergaan.

Apotheker

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Apothekers zijn deskundigen op het gebied van medicatie en zijn de enige die medicatie op voorschrift mogen bereiden en afleveren. Ze zijn verantwoordelijk voor de controle, dosering, toedieningsvorm en mogelijke interacties van afgeleverde medicatie.

Audicien

Spraak en gehoor

Audiciens zijn gespecialiseerd in de aanpassing van hoortoestellen en hoorimplantaten (deel buiten het oor) op voorschrift van een neus-, keel- en oorarts. Zij passen ook oor- en gehoorbeschermingssystemen aan zoals bv. oordoppen op maat.

Audioloog

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Audiologen zijn gespecialiseerd in het gehoor en het evenwicht. Ze staan in voor het onderzoek van de gehoor- en evenwichtsfunctie, om zo de neus-, keel- en oorarts te ondersteunen bij het stellen van een diagnose.

Beautiful after breast cancer foundation

Vrijwilligers
Zelfhulp

Bewustzijn creëren rond het wel-zijn en wel-voelen na de diagnose van borstkanker. Focus (niet uitsluitend) op periode na de oncologische behandelingen.

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Vrijwilligers
Lotgenoten

Zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Zelfhulp
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven.

Bloomup

Psychologische hulp

We verbinden je snel en eenvoudig met een erkende online psycholoog of psychotherapeut die bij je past zodat jij je weer gezonder en gelukkiger voelt.

BOKS vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Informatie geven en hulp bieden om de levenskwaliteit en –kwantiteit van personen met een stofwisselingsziekte te optimaliseren.

Brandenwondenstichting

Zelfhulp
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Heb je onmiddellijke hulp nodig bij een brandwonde, bel 112. Heb je vragen over de ernst van brandwonden of hoe je deze verzorgd? Bel naar 02 649 65 89 of bezoek onze website.

CM-Mobiel

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Vervoer

Niet-dringend ziekenvervoer van minder mobiele personen naar een medische behandeling of omwille van sociale redenen (voor CM-leden).

CM-Oppas aan Huis

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Oppas bij chronisch zieken, ouderen of personen met een beperking door deskundige vrijwilligers als de mantelzorger even niet kan. Overdag, ’s avonds en ’s nachts in de week en in het weekend.

De Druglijn

Zelfhulp

Bij De Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Bel 078 15 10 20 of surf naar onze website.

Diabetes Infolijn

Zelfhulp

De Diabetes Infolijn (0800 96 333 of infolijn@diabetes.be) is een gratis, discrete Infolijn die instaat voor alle inhoudelijke vragen rond diabetes. Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

Diëtist

Voeding
Zorgverlener

Diëtisten zijn opgeleid om personen voedings- en leefstijladvies op maat te geven en te coachen, voor diverse leeftijdsgroepen en bij diverse aandoeningen.

Ergotherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapeuten adviseren en trainen personen op een specifieke manier zodat de persoon zijn/haar dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren bv. wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken …

Gezonde buurt samen met CM

Vrijwilligers

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde buurt-aanbod en organiseer zelf gezonde activiteiten.

Hersenletsel Liga vzw

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zelfhulp

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), partners, familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met vragen over NAH.

Huisarts

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

In sommige gemeenten zoals Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Stekene is er een tekort aan huisartsen waardoor je mogelijk niet direct een vaste huisarts zal vinden. Vaak wordt ook te snel een dokter gebeld. Voordat je belt, kijk eerst of je echt een dokter nodig hebt. Dat kan via deze vragenlijst in 1 minuut: moetiknaardedokter.be.

Kankerfoon

Zelfhulp

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen. Je kunt ons bellen met al je vragen in verband met kanker.

Kinesitherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Kinesitherapeuten zijn deskundigen van het bewegingsstelsel en laten patiënten specifieke oefeningen uitvoeren en/of gebruiken massagetechnieken om afwijkingen in het beendergestel, gewrichten en spieren te voorkomen of te genezen.

Logo Waasland

Preventie

Ben jij op zoek naar educatief materiaal rond preventieve gezondheid? Heb jij een vraag over de invloed van het milieu (zowel binnen als buiten) op je gezondheid? Wij werken lokaal om uiteenlopende doelstellingen op het gebied van de gezondheid te realiseren.

Logopedist

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Logopedisten zijn gespecialiseerd in de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

Minder Mobiele Centrale

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Vervoer

Hebt u behoefte aan vervoer voor een familiebezoek, een consultatie bij de dokter of om boodschappen te doen? Schrijf u dan in bij de Minder Mobielen Centrale in uw gemeente.

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Ondersteunt patiënten, mantelzorgers en vertrouwde zorgverleners met de bedoeling om de patiënt/bewoner met een (comfort)zorg op maat zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te houden.Organiseert ook infomomenten en opleidingen over vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.

Osteopaat

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Osteopaten zoeken naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak van een klacht liggen. Via specifieke handbewegingen proberen zij het evenwicht in het lichaam terug te herstellen.

Podoloog

Voetzorg

Podologen geven voetverzorging die erop gericht zijn een specifiek voetprobleem op te sporen en te behandelen. Dit kan preventief zijn om klachten te vermijden of klachten zoals knie-, rug- en heuppijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet te behandelen.

Psycholoog

Psychologische hulp

Klinisch psychologen hebben een master in de psychologie en staan in voor individuele begeleiding door middel van gesprekstherapie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.

Psychotherapeut

Psychologische hulp

Psychotherapeuten hebben een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en hebben ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.

Revalidatiecentra

Revalidatie/mobiliteit/bewegen
Spraak en gehoor

Centra voor multidisciplinaire aanpak bij uw revalidatie

Rode Kruis Vlaanderen

Vrijwilligers
Zelfhulp
Migratie

Bij ons kan je terecht voor bloeddonatie, zorgbibliotheek, hulp op evenementen, niet-dringend ziekenvervoer, eerste hulpopleidingen, en opvang met groepsbegeleiding en psychosociale individuele ondersteuning voor asielzoekers.

Sclero’ken vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteuning voor personen met de zeldzame aandoening Sclerodermie en hun naasten.

Sensoa

Zelfhulp

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

SOM+

Psychologische hulp
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapie aan huis bij ouderen vanaf 60 jaar

Tandarts

Zorgverlener
Mondzorg

Tandartsen zijn gespecialiseerd in mondgezondheid. Ze voorkomen, screenen en behandelingen aandoeningen en afwijkingen aan het gebit.

Thuisverpleegkundige

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Verpleegkundigen staan in voor verpleegkundige zorgen. Dit kan basiszorg zijn zoals het wassen en aankleden van patiënten maar ook wondverzorging, observatie, rapportage aan de arts en gespecialiseerde zorg zoals het inbrengen van een katheter.

Vereniging voor Infantiele encephalopathie

Lotgenoten
Zelfhulp

Zelfhulpgroep voor ouders van een kind met infantiele encephalopathie /cerebrale parese. Binnen deze zelfhulpgroep maakt u contact met lotgenoten.

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

Wijkgezondheidscentrum De Link

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Beveren en Zwijndrecht en hun deelgemeenten, Een multidisciplinaire groepspraktijk van artsen en een verpleegkundige.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Een team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten voor alle inwoners van Sint-Niklaas. U kan tevens terecht bij de sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, diëtiste en psychologe van het centrum.

Wijkgezondheidscentrum Lokeren vzw

Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners onder één dak samenwerken. Een team van zes huisartsen, vijf verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner en onthaalmedewerkers staan voor u klaar.

Woonzorgcentra in het Waasland

Vrijwilligers

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

WoonzorgZeker

Vinden van vrije plaatsen in woonzorgcentra

Zelfhulpgroep Neurostimulator/Medicatiepomp

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Zelfhulpgroep is er voor mensen die een neurostimulator of een medicatiepomp geïmplanteerd hebben gekregen, voor mensen die een implantatie te wachten staat, voor hun familieleden en voor mensen die vragen hebben omtrent deze ingrepen.