Akabe Sint-Johan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Scoutsgroep die op zondag activiteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met een beperking.

Apotheker

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Apothekers zijn deskundigen op het gebied van medicatie en zijn de enige die medicatie op voorschrift mogen bereiden en afleveren. Ze zijn verantwoordelijk voor de controle, dosering, toedieningsvorm en mogelijke interacties van afgeleverde medicatie.

Audicien

Spraak en gehoor

Audiciens zijn gespecialiseerd in de aanpassing van hoortoestellen en hoorimplantaten (deel buiten het oor) op voorschrift van een neus-, keel- en oorarts. Zij passen ook oor- en gehoorbeschermingssystemen aan zoals bv. oordoppen op maat.

Audioloog

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Audiologen zijn gespecialiseerd in het gehoor en het evenwicht. Ze staan in voor het onderzoek van de gehoor- en evenwichtsfunctie, om zo de neus-, keel- en oorarts te ondersteunen bij het stellen van een diagnose.

Auxilia

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding
Gespreksondersteuning

 Individuele hulp bij het leren wanneer je nergens anders terecht kan. Vooral voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. 

Awel

Vrijwilligers
Zelfhulp

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Bel 102 of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat u bezighoudt. Wij luisteren graag. Praten helpt. Laat onze vrijwilligers uw grote en kleine zorgen anoniem weten. 24/7

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Vrijwilligers
Lotgenoten

Zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

Bijs vzw Sint-Niklaas

Persoon met een beperking

Een warme thuissituaties voor kinderen en jongeren met mentale en/of motorische beperking met een gezonde ouderparticipatie.

Brandenwondenstichting

Zelfhulp
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Heb je onmiddellijke hulp nodig bij een brandwonde, bel 112. Heb je vragen over de ernst van brandwonden of hoe je deze verzorgd? Bel naar 02 649 65 89 of bezoek onze website.

Buurtgericht netwerk Ploegwerk

Lotgenoten
Gezin

Dit buurtnetwerk biedt ondersteuning aan voor gezinnen uit de Gazometerwijk in Sint-Niklaas om samen met het gezin activiteiten te doen en elkaar te helpen.

CGG KOPP-werking

Eenzaamheid
Psychologische hulp
Gezin

Ondersteuning voor kinderen tot 25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen.

CGG Waas en Dender

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Psychologische hulp
Preventie
Zelfmoord

Vroeginterventie is een laagdrempelig en kortdurend (5-7 sessies) aanspreekpunt voor jongeren (12-25 jaar) die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken.

CLB

Pesten

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. (Mentale) Gezondheid, onderwijsloopbaan, pesten, faalangst, leerplicht,...

CLBchat

Opvoeding
Pesten
Gespreksondersteuning

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

CM-Oppas +

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Opvang

Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening. Tijdens jouw afwezigheid bieden deskundige vrijwilligers thuisoppas aan. 

Coponcho

Vrijwilligers
Lotgenoten

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

De Druglijn

Zelfhulp

Bij De Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Bel 078 15 10 20 of surf naar onze website.

De Geweldlijn

Misbruik

Professionele hulplijn (Bel 1712) voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling Voor zowel -18 jarigen als volwassen beschikbaar 24uur op 24uur bereikbaar 7 dagen op 7

De Kraamvogel vzw

Geboorte/zwangerschap

Heb je ondersteuning nodig voor jouw kinderwens, zwangerschap of geboorte van je kind? Dan kan je de gepaste hulp vinden bij De Kraamvogel.

De Waasvrienden

Lotgenoten

Voor personen met een auditieve beperking en communiceren in Gebarentaal. Regelmatige bijeenkomst met verschillende activiteiten.

De Wase Kiem

Migratie
Geboorte/zwangerschap

Zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap.

De Wetswinkel Sint-Niklaas

Justitiële hulp

Heb je een jurdische vraag over Personen - en familierecht, consumentenrecht, huurwetgeving, handeslrecht, arbeids- en sociaal recht,… Als enige speler op deze markt, kiezen we er voor om enkel actief te zijn op de eerstelijn rechtshulp in Vlaanderen.

Diabetes Infolijn

Zelfhulp

De Diabetes Infolijn (0800 96 333 of infolijn@diabetes.be) is een gratis, discrete Infolijn die instaat voor alle inhoudelijke vragen rond diabetes. Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Persoon met een beperking
Opvang
Geld

Bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met al uw vragen en problemen zoals opstart thuiszorg, kinderbijslag, verzekeringen, pensioenen bij ziekte,... 

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Je kan bij ons terecht voor gezinszorg, het ondersteunen van huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging, kraamzorg en poetshulp

Diëtist

Voeding
Zorgverlener

Diëtisten zijn opgeleid om personen voedings- en leefstijladvies op maat te geven en te coachen, voor diverse leeftijdsgroepen en bij diverse aandoeningen.

Digicafé

Vrijwilligers
Eenzaamheid

Gezellig samenzijn waar je op eigen tempo kan oefenen met je laptop, tablet of smartphone en waar je van elkaar of van de vrijwillige digihelpers kan leren.

Digipunt

Vrijwilligers

In de digipunten staan vrijwillige digihelpers voor je klaar met hulp, uitleg en advies bij al je digitale vragen.

Dito VZW

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap of chronische ziekte.

Drugpunt

Alcohol
Preventie
Gokken

Hier kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over drugs, gamen en gokken. Specifiek voor jongeren (12 -25 jaar) zijn er kortdurende trajecten. Neem contact op met het Drugpunt van jouw regio.

Ergotherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapeuten adviseren en trainen personen op een specifieke manier zodat de persoon zijn/haar dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren bv. wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken …

Familiehulp vzw

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Familiehulp beschikt over een ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. We bieden een oplossing op maat voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een zorgbehoefte en mantelzorgers.

Familierecht Vlaanderen - Advocaat

Justitiële hulp

Familierecht.Vlaanderen is een informatieve website over familiale thema's en biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met een gespecialiseerd advocaat contact op te nemen.

Familierecht Vlaanderen - Bemiddelaar

Justitiële hulp

Familierecht Vlaanderen is een informatieve website over familiale thema's en biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met een bemiddelaar contact op te nemen.

Familiezorg Oost-Vlaanderen

Opvang
Gezin
Geboorte/zwangerschap

Heb je nood aan zorg en ondersteuning in jouw thuisomgeving? We zijn er voor iedereen: jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Wij helpen waar jij dat wenst.

Fara

Psychologische hulp
Geboorte/zwangerschap

Maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar voor vrouwen, mannen en koppels. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Fiola vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Hulp voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Dit kan individuele ondersteuning, dagondersteuning of begeleid werk zijn. Deze hulp is rechtstreeks toegangkelijk (RTH)

G-sport

Persoon met een beperking
Lotgenoten

Sporten en bewegen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.

Gastvrij Beveren

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Gastvrij onthaal voor personen met een migratieachtergrond.

Gezonde buurt samen met CM

Vrijwilligers

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde buurt-aanbod en organiseer zelf gezonde activiteiten.

Hersenletsel Liga vzw

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zelfhulp

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), partners, familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met vragen over NAH.

Hersenletsel Lijn

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

Huis van het Kind

Preventie
Opvoeding

Jongeren en kinderen kunnen rechtstreeks bij ons terecht met al hun vragen of problemen. Ook (aanstaande) ouders en gezinnen bieden we ondersteuning bij alles wat met opvoeding en ouderschap te maken heeft.

Huisarts

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt en coördinator voor gezondheidsproblemen in de ruimste zin. Het is de taak van huisartsen om een overzicht te houden van de totale gezondheidssituatie van hun patiënten.

i-mens

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Bieden wij zorg en ondersteuning van voor tot na de geboorte, opvang voor jong en oud, verpleging en verzorging, hulp en ondersteuning aan huis.

Jeugddienst Appelsien

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Jeugddienst Appelsien organiseert activiteiten voor jongeren (+12) en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, autisme spectrum stoornis, adhd en/of een verstandelijke beperking.

Jongerenonthaal - JAC

Eenzaamheid
Geld
Psychologische hulp
Misbruik
Pesten
Dakloos

Het JAC helpt je als jongere tussen 12 en 25 jaar met al je vragen en problemen.  Je kan bij het JAC terecht met elke vraag!

Kankerfoon

Zelfhulp

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen. Je kunt ons bellen met al je vragen in verband met kanker.

KATR!NAHOF

Persoon met een beperking
Autisme

Ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (en hun ouders, leerkachten, collega, ...)

Kind & Gezin

Geboorte/zwangerschap

Steun en advies vanaf je kinderwens, tijdens je zwangerschap en in de eerste belangrijke levensjaren van je kind (van 0 tot 3 jaar)

Kinesitherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Kinesitherapeuten zijn deskundigen van het bewegingsstelsel en laten patiënten specifieke oefeningen uitvoeren en/of gebruiken massagetechnieken om afwijkingen in het beendergestel, gewrichten en spieren te voorkomen of te genezen.

Krachtgericht Waas en Dender

Gezin
Opvoeding

Gratis mobiele dienst voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0-25 jaar), ouders en hun netwerk; wanneer er meerdere vragen zijn in een gezin en er nood is aan vraagverheldering en een plan, wanneer er nood is aan extra hulp op maat van het gezin,

LIA vzw

Vrijwilligers
Opvang
Psychologische hulp
Opvoeding

Een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of kansarme situaties. Hulpverleners gaan thuis langs en er is dagbegeleiding.

Licht en liefde

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Slechtziend

Helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Liever Thuis LM vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Logopedist

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Logopedisten zijn gespecialiseerd in de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Lost & Co - Wegwijs

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Iemand verliezen of je gezondheid verliezen, iedereen maakt het wel eens mee. Lost & Co steekt verlies niet weg maar geeft het ‘een gouden randje’. We maken verhalen over verlies zichtbaar en bespreekbaar en nodigen iedereen uit daar aan mee te doen

Lumi

Lotgenoten

Biedt een luisterend oor voor iedereen met vragen rond gender en seksuele voorkeur.

Mantelzorgnetwerk vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

MFC De Hagewinde

Persoon met een beperking
Opvang
Autisme
Opvoeding

Mobiele Begeleiding aan huis (via onze dienst voor begeleiding aan huis 'BOEST') en Vakantieopvang: Midzomerwerking, jongerenwerking Sloep voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) ASS, Gedrags -en emotionele Stoornis en/of Licht mentale Beperking. 

Missing You

Vrijwilligers
Lotgenoten

Brengt lotgenoten samen die een dierbaar iemand verloren zijn.

Moodspace

Zelfhulp

Is een plek voor studenten. Vol betrouwbare tips om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Ondersteunt patiënten, mantelzorgers en vertrouwde zorgverleners met de bedoeling om de patiënt/bewoner met een (comfort)zorg op maat zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te houden.Organiseert ook infomomenten en opleidingen over vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.

NokNok

Zelfhulp

Doet je lichaam gek? Vragen over regels naleven, nieuwe vrienden maken, je vervelen, verliefdheid, seks … Dat is helemaal oké! Het NokNok-team en het digitale platform geeft je raad hoe je ermee kan omgaan.

Nu Praat Ik Erover

Misbruik

Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

OCMW

Geld
Voeding
Dakloos

Info, advies, administratieve hulp, financiële hulp, leefloon, schuldhulpverlening, social kruidenier. Het OCMW ondersteunt vooral mensen in kwetsbare situaties en kennen een leefloon toe als je aan de voorwaarden voldoet.

OctopusProject

Autisme
Zelfhulp

Expertisecentrum ADHD, autisme en hoogbegaafdheid voor diagnostiek, individuele begeleiding, begeleiding ouders, begeleiding van relaties, studiebegeleiding en opleiding.

OnlinePsyHulp

Zelfhulp
Alcohol
Psychologische hulp
Gokken

Online psychische hulpverlening bij depressie, angst, verslaving met apart aanbod voor jongeren, kosteloos en anoniem.

Ontmoetingshuis De Moazoart

Vrijwilligers
Lotgenoten

Vereniging waar armen het woord nemen met een laagdrempelig aanbod van vrije tijd, ontmoeting, onthaal, vorming en belangenbehartiging. gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren.

Osteopaat

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Osteopaten zoeken naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak van een klacht liggen. Via specifieke handbewegingen proberen zij het evenwicht in het lichaam terug te herstellen.

OverKop

Lotgenoten

Tot 25 jaar kan je hier gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Pieternel Stekene

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor mindervaliden op zaterdagnamiddag.

Pleegzorg Oost Vlaanderen vzw

Vrijwilligers
Gezin

Samenwerking tussen ouders, pleeggezinnen en begeleiders. Samen bieden we ouders, pleegkinderen en pleeggasten ondersteuning bij korte opvang of weekendondersteuning en zetten we in op optimale ontwikkelingskansen.

Podoloog

Voetzorg

Podologen geven voetverzorging die erop gericht zijn een specifiek voetprobleem op te sporen en te behandelen. Dit kan preventief zijn om klachten te vermijden of klachten zoals knie-, rug- en heuppijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet te behandelen.

Pro Deo Advocaat Vlaanderen

Justitiële hulp

Pro Deo is er voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft. Hierdoor is de dienstverlening van uw advocaat mogelijk slechts gedeeltelijk betaalbaar of zelfs helemaal gratis.

Psychologenkring Waasland

Psychologische hulp

Vereniging van klinisch psychologen, zelfstandig of in loondienst, actief in regio Waasland.

Psychologische Hulp in de Eerste Lijn

Psychologische hulp

Psychologische behandeling individueel of in groep zonder verwijsbrief. 

Psycholoog

Psychologische hulp

Klinisch psychologen hebben een master in de psychologie en staan in voor individuele begeleiding door middel van gesprekstherapie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.

Psychotherapeut

Psychologische hulp

Psychotherapeuten hebben een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en hebben ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.

PUNT.vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Psychologische hulp
Misbruik

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving. Men kan bij ons terecht voor lotgenotencontact, doorverwijzing, juridische hulp, vormingen, ...

Rebootkamp Oost-Vlaanderen

Psychologische hulp
Preventie

Voor jongeren tussen 13 en 16 jaar die risicovol gamen

Revalidatiecentra

Revalidatie/mobiliteit/bewegen
Spraak en gehoor

Centra voor multidisciplinaire aanpak bij uw revalidatie

Sclero’ken vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteuning voor personen met de zeldzame aandoening Sclerodermie en hun naasten.

Sensoa

Zelfhulp

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Similes

Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteunt familie en de naasten van psychisch kwetsbare mensen.

Slachtofferhulp CAW

Psychologische hulp
Misbruik

De medewerkers van Slachtofferhulp helpen mensen met de verwerking van een schokkende gebeurtenis. Ze ondersteunen je en geven tips over hoe je kunt omgaan met verlies, stress of trauma.

Slachtofferonthaal Dendermonde

Justitiële hulp

Informatie en bijstand tijdens de volledige gerechtelijke procedure: van zodra u een klacht indient tot de strafuitvoering.

Steunpunt Adoptie

Vrijwilligers
Zelfhulp
Gezin

Informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen, tijdens alle fasen van het adoptieproces.

Steunpunt Mantelzorg vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Stop 4-7

Opvoeding

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar die thuis en/of op school opstandig gedrag vertonen en/of snel boos zijn

Student@Work

Geld

Op de website Student@work vind je informatie over werken als jobstudent.

Tandarts

Zorgverlener
Mondzorg

Tandartsen zijn gespecialiseerd in mondgezondheid. Ze voorkomen, screenen en behandelingen aandoeningen en afwijkingen aan het gebit.

Tanderuis vzw

Autisme

Thuisbegeleiding voor personen met autisme, van 0 tot 65 jaar. Activiteiten, cursussen, ... voor personen met autisme

Team Sherpa

Gezin

Ondersteuning voor gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet.

TEENS

Gezin
Opvoeding
Geboorte/zwangerschap

Vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen.

TEJO Sint-Niklaas vzw

Psychologische hulp

Preventieve hulp via kortdurende therapie voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is laagdrempelig, gratis, anoniem en vrijwel onmiddellijk.

Tele-Onthaal

Zelfhulp

Praten lucht op. Bij kleine en grote zorgen. Dag en Nacht. Bij Tele-Onthaal luisteren we. Bel "106" of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat jou bezighoudt. Wij luisteren graag

Teleblok

Zelfhulp

Teleblok is in Vlaanderen een gratis en anonieme hulplijn voor studenten via chat. Teleblok levert telefonische bijstand tijdens de examen- en blokperiode in januari en mei/juni. Bel 0800 13 14 4 of surf naar onze website.

Temse schenkt

Voeding
Dakloos

Noodpakket van kledij en beperkt voeding voor mensen die leven onder een bestaansminimum

Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort

Persoon met een beperking
Gezin

Thuisbegeleiding voor dove en slechthorende personen en kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis

Thuisverpleegkundige

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Verpleegkundigen staan in voor verpleegkundige zorgen. Dit kan basiszorg zijn zoals het wassen en aankleden van patiënten maar ook wondverzorging, observatie, rapportage aan de arts en gespecialiseerde zorg zoals het inbrengen van een katheter.

Thuiszorg Zorgpunt Waasland

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Onze thuishulp is er voor alle senioren en voor alle alleenstaanden en gezinnen die thuis hulp kunnen gebruiken. Zo kan wie ouder is of zorg nodig heeft, nog lange tijd zelfstandig blijven wonen. Voor jonge gezinnen is er bovendien onze kraamzorg.

Trefpunt Stan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Gezin

Ondersteunt personen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap.

tZitemzo

Justitiële hulp

Stel al je vragen over kinderrechten, over de Belgische wet en kinderen,

Vagevuur Open Jeugdwerk

Vrijwilligers
Eenzaamheid
Psychologische hulp
Pesten

Een plek waar elke jongere terecht kan voor leuke activiteiten of om gewoon te chillen. Heb je vragen of problemen of lig je ergens wakker van? Onze jeugdwerkers gaan samen met jou op zoek naar antwoorden of hulp. Mogelijkheid tot gratis therapie voor jongeren. 

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Zelfhulp

Online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Je staat er als mantelzorger niet alleen voor!​​ Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg.

VLOS Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Migratie

Ondersteunt vluchtelingen en mensen zonder papieren in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij hun verblijfsprocedure.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vrijwilligers
Migratie
Justitiële hulp

Geven asielzoekers een eerste onthaal, beantwoorden juridische vragen en voorzien een uitgebreid vormingsaanbod. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

VoedSaam vzw

Voeding

Gratis voeding ophalen voor mensen in kansarmoede (met toelating lokaal OCMW)

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

vzw De Keerkring

Opvoeding
Pesten
Geboorte/zwangerschap

Verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen: spreekuur voor ouders met vragen of twijfels, oudergroepen voor kwetsbare ouders, de opvoedingslijn voor alle opvoedingsverantwoordelijken in Vlaanderen en vorming op maat voor professionals.

VZW Welzijnsschakel Horizon

Vrijwilligers
Gezin

Extra leer- en groeikansen voor kinderen en jongeren uit Lokeren die opgroeien in een omgeving die minder ondersteuning kan bieden in hun leerloopbaan of ontplooiing.

Warme William

Zelfhulp

Warme William staat jongeren bij en geeft hen tips en tricks om écht te leren luisteren.

WATWAT

Zelfhulp

WATWAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp.

Wereldhuis Bonangana vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Nederlandse les voor anderstaligen, taalbuddy’s, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs en sociaal-culturele activiteiten

Wiegwijs Waasland

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding

Gratis opvoedingsondersteuning door vrijwilligers "aan huis" voor gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen onder de 12 jaar.

Wijkgezondheidscentrum De Link

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Beveren en Zwijndrecht en hun deelgemeenten, Een multidisciplinaire groepspraktijk van artsen en een verpleegkundige.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Een team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten voor alle inwoners van Sint-Niklaas. U kan tevens terecht bij de sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, diëtiste en psychologe van het centrum.

Wijkgezondheidscentrum Lokeren vzw

Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners onder één dak samenwerken. Een team van zes huisartsen, vijf verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner en onthaalmedewerkers staan voor u klaar.

Zelfmoordlijn

Zelfmoord

Telefonische hulplijn voor al wie met zelfmoordgedachten worstelt. Ook voor nabestaanden en personen die op een of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd kunnen bellen naar "1813".

Ziekenfonds / Mutualiteit

Persoon met een beperking
Geld
Preventie
Vervoer

Een instelling die instaat voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van ziektegerelateerde kosten.

ZoJong!

Zelfhulp

Een online plek voor kinderen en jongeren die zorgen voor iemand met een ziekte, beperking en/of verslaving.