Stap 2/3

Ik heb hulp nodig over...

AHOSA vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Spraak en gehoor

Ondersteunt dove en slechthorende personen en sensibiliseert de horende samenleving met betrekking tot deze onzichtbare beperking.

Akabe Sint-Johan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Scoutsgroep die op zondag activiteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met een beperking.

Alderande vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Opvang

Woon, werk en dagondersteuning, residentieel en ambulant, collectief en individueel. Voor volwassenen met een beperking zowel met een persoonsvolgend budget als via rechtstreeks toegankelijke hulp.

Algemeen Noodnummer

Bel gratis 112 in heel Europa voor dringende hulp.Europees noodnummer ; Met één oproep krijg je alle hulp die je nodig hebt.Ambulance, brandweer en/of politie.

Amazone

Lotgenoten
Zelfhulp

Onthaalcentrum en lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker. De begeleiding gebeurt door vrouwen die zelf een operatie hebben ondergaan.

Anonieme Alcoholisten

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Een zelfhulpgroep die lokaal werkt in kleine groepen, waar mensen terecht kunnen met een alcoholprobleem en daar van af willen. Het doel is ieder lid nuchter te laten worden en te blijven.

Antigif centrum

Het Belgische Antigifcentrum biedt telefonisch advies bij vergiftiging op het gratis nummer 070 245 245 en dit 24/24, 7 dagen op 7.

Apotheker

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Apothekers zijn deskundigen op het gebied van medicatie en zijn de enige die medicatie op voorschrift mogen bereiden en afleveren. Ze zijn verantwoordelijk voor de controle, dosering, toedieningsvorm en mogelijke interacties van afgeleverde medicatie.

Apotheker wachtdienst

Heeft u tussen 22 uu​r en 9 uur een apotheek van wacht nodig? Bel het nummer "0903 99 000"om te ontdekken welke apotheek in uw buurt van wacht is.​

Audicien

Spraak en gehoor

Audiciens zijn gespecialiseerd in de aanpassing van hoortoestellen en hoorimplantaten (deel buiten het oor) op voorschrift van een neus-, keel- en oorarts. Zij passen ook oor- en gehoorbeschermingssystemen aan zoals bv. oordoppen op maat.

Audioloog

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Audiologen zijn gespecialiseerd in het gehoor en het evenwicht. Ze staan in voor het onderzoek van de gehoor- en evenwichtsfunctie, om zo de neus-, keel- en oorarts te ondersteunen bij het stellen van een diagnose.

Auxilia

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding
Gespreksondersteuning

 Individuele hulp bij het leren wanneer je nergens anders terecht kan. Vooral voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. 

Avansa Waas en Dender

Lotgenoten
Migratie

Cursussen, workshops en lezingen voor iedere volwassene die deel wil nemen aan sociale en culturele leven, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.

Awel

Vrijwilligers
Zelfhulp

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Bel 102 of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat u bezighoudt. Wij luisteren graag. Praten helpt. Laat onze vrijwilligers uw grote en kleine zorgen anoniem weten. 24/7

B-asiel vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie
Voeding

Steun voor mensen in nood die in Beveren - Zwijndrecht verblijven. Voor mensen die om de een of de andere reden tussen de mazen van het net van onze sociale voorzieningen vallen, en iedereen die onder de Europese armoedegrens leeft.

B-OOST Waasland

Eenzaamheid
Geld
Gespreksondersteuning

B-OOST Waasland helpt je met financiële zorgen, een kritieke woonsituatie, geen job…  We gaan met jou aan de slag, waar je maar wil. B-OOST Waasland is actief in Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Lokeren en Temse

Babbelonië

Lotgenoten
Migratie

Hier ontmoeten Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar en praten groepjes. Deze gesprekken gaan over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, werk. Er worden ook activiteiten georganiseerd.

Beautiful after breast cancer foundation

Vrijwilligers
Zelfhulp

Bewustzijn creëren rond het wel-zijn en wel-voelen na de diagnose van borstkanker. Focus (niet uitsluitend) op periode na de oncologische behandelingen.

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Vrijwilligers
Lotgenoten

Zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Zelfhulp
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven.

Bijs vzw Sint-Niklaas

Persoon met een beperking

Een warme thuissituaties voor kinderen en jongeren met mentale en/of motorische beperking met een gezonde ouderparticipatie.

Bloomup

Psychologische hulp

We verbinden je snel en eenvoudig met een erkende online psycholoog of psychotherapeut die bij je past zodat jij je weer gezonder en gelukkiger voelt.

BOKS vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Informatie geven en hulp bieden om de levenskwaliteit en –kwantiteit van personen met een stofwisselingsziekte te optimaliseren.

Brandenwondenstichting

Zelfhulp
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Heb je onmiddellijke hulp nodig bij een brandwonde, bel 112. Heb je vragen over de ernst van brandwonden of hoe je deze verzorgd? Bel naar 02 649 65 89 of bezoek onze website.

Buddywerking Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Specifiek voor mensen met minder kansen, om het sociale netwerk te vergroten en sociaal isolement te verkleinen.

Buddywerking Vlaanderen

Vrijwilligers
Psychologische hulp

Buddywerking Vlaanderen brengt een vrijwilliger in contact met iemand die psychisch kwetsbaar is en helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom jou.

Buurtgericht netwerk Ploegwerk

Lotgenoten
Gezin

Dit buurtnetwerk biedt ondersteuning aan voor gezinnen uit de Gazometerwijk in Sint-Niklaas om samen met het gezin activiteiten te doen en elkaar te helpen.

Café P

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid samenbrengen.

Casemanagement

Gespreksondersteuning
Zorgverlener

Op zoek naar ondersteuning in jouw zorgproces? Een casemanager kan hierbij helpen. Dit is iemand die je tijdelijk helpt met het opzetten van een zorgteam. Hiernaast zorgt de casemanager ervoor dat je levensdoelen helder in kaart worden gebracht, waardoor je de beste zorg krijgt die bij je past.

CGG KOPP-werking

Eenzaamheid
Psychologische hulp
Gezin

Ondersteuning voor kinderen tot 25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen.

CGG Waas en Dender

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Psychologische hulp
Preventie
Zelfmoord

Vroeginterventie is een laagdrempelig en kortdurend (5-7 sessies) aanspreekpunt voor jongeren (12-25 jaar) die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken.

Child focus

7 dagen per week, 24u per dag zet de stichting zich in om vermiste kinderen op te sporen. Het strijdt ook tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen online en offline (cyberpesten). Bel 116 000 of surf naar onze website.

CLB

Pesten

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. (Mentale) Gezondheid, onderwijsloopbaan, pesten, faalangst, leerplicht,...

CLBchat

Opvoeding
Pesten
Gespreksondersteuning

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

CM-Mobiel

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Vervoer

Niet-dringend ziekenvervoer van minder mobiele personen naar een medische behandeling of omwille van sociale redenen (voor CM-leden).

CM-Oppas +

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Opvang

Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening. Tijdens jouw afwezigheid bieden deskundige vrijwilligers thuisoppas aan. 

CM-Oppas aan Huis

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Oppas bij chronisch zieken, ouderen of personen met een beperking door deskundige vrijwilligers als de mantelzorger even niet kan. Overdag, ’s avonds en ’s nachts in de week en in het weekend.

CM-Spaak

Vrijwilligers

CM-Spaak biedt administratieve ondersteuning aan door vrijwilligers aan huis.

Coponcho

Vrijwilligers
Lotgenoten

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Dagopvang Zorgpunt Waasland

Opvang
Lotgenoten
Gezin

In onze dagopvang kunnen ouderen en mensen met een beperking, overdag verblijven. Ze krijgen er aangepaste verzorging en begeleiding in een huiselijke sfeer.

De Companjong vzw Waasland

Vrijwilligers
Lotgenoten

De Companjong is een vereniging van en voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers in het Waasland.

De Druglijn

Zelfhulp

Bij De Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Bel 078 15 10 20 of surf naar onze website.

De Geweldlijn

Misbruik

Professionele hulplijn (Bel 1712) voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling Voor zowel -18 jarigen als volwassen beschikbaar 24uur op 24uur bereikbaar 7 dagen op 7

De Klokke vzw

Persoon met een beperking
Opvang
Autisme

Dag- en woonondersteuning voor meerderjarigen met een verstandelijke beperking.

De Kraamvogel vzw

Geboorte/zwangerschap

Heb je ondersteuning nodig voor jouw kinderwens, zwangerschap of geboorte van je kind? Dan kan je de gepaste hulp vinden bij De Kraamvogel.

De Pensioenlijn

Justitiële hulp

Bij De Pensioenlijn kan je terecht met al je vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin je hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar).

De Sperwer

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Autisme

Begeleiding aan huis. Begeleid werken. Dagondersteuning in het dagcentrum te Lokeren of Zeveneken. Voor personen met een beperking en hun familie.

De Waasvrienden

Lotgenoten

Voor personen met een auditieve beperking en communiceren in Gebarentaal. Regelmatige bijeenkomst met verschillende activiteiten.

De Wase Kiem

Migratie
Geboorte/zwangerschap

Zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap.

De Wetswinkel Sint-Niklaas

Justitiële hulp

Heb je een jurdische vraag over Personen - en familierecht, consumentenrecht, huurwetgeving, handeslrecht, arbeids- en sociaal recht,… Als enige speler op deze markt, kiezen we er voor om enkel actief te zijn op de eerstelijn rechtshulp in Vlaanderen.

Dementiecoach

Zelfhulp

De dementiecoach ondersteunt mensen met een recente diagnose van dementie of geheugenproblematieken. De dementiecoach luistert naar je verhaal, maakt je wegwijs in het zorglandschap en staat mee in voor het opstellen en opvolgen van een zorg- en begeleidingsplan.

Den Azalee - Restaurant De Variant

Vrijwilligers
Voeding

Het doel van het sociaal restaurant is mensen met een laag inkomen elke dag te laten genieten van een betaalbare warme maaltijd. Op deze manier bestrijdt Den Azalee de armoede.

Den Babbel Zwijndrecht

Lotgenoten
Migratie

Wil jij ook Nederlands oefenen en mensen leren kennen in Zwijndrecht? Kom dan naar Den Babbel! Conversatiegroep voor anderstaligen georganiseerd door de gemeente Zwijndrecht.

Diabetes Infolijn

Zelfhulp

De Diabetes Infolijn (0800 96 333 of infolijn@diabetes.be) is een gratis, discrete Infolijn die instaat voor alle inhoudelijke vragen rond diabetes. Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Persoon met een beperking
Opvang
Geld

Bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met al uw vragen en problemen zoals opstart thuiszorg, kinderbijslag, verzekeringen, pensioenen bij ziekte,... 

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Je kan bij ons terecht voor gezinszorg, het ondersteunen van huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging, kraamzorg en poetshulp

Diëtist

Voeding
Zorgverlener

Diëtisten zijn opgeleid om personen voedings- en leefstijladvies op maat te geven en te coachen, voor diverse leeftijdsgroepen en bij diverse aandoeningen.

Digicafé

Vrijwilligers
Eenzaamheid

Gezellig samenzijn waar je op eigen tempo kan oefenen met je laptop, tablet of smartphone en waar je van elkaar of van de vrijwillige digihelpers kan leren.

Digipunt

Vrijwilligers

In de digipunten staan vrijwillige digihelpers voor je klaar met hulp, uitleg en advies bij al je digitale vragen.

Dito VZW

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap of chronische ziekte.

Drugpunt

Alcohol
Preventie
Gokken

Hier kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over drugs, gamen en gokken. Specifiek voor jongeren (12 -25 jaar) zijn er kortdurende trajecten. Neem contact op met het Drugpunt van jouw regio.

Duo for a job vzw

Vrijwilligers
Geld

Brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers, die als vrijwilliger hun professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Een buddy bij de wieg

Vrijwilligers
Geboorte/zwangerschap

Begeleiden van een maatschappelijk kwetsbaar gezin tijdens de zwangerschap. Een buddy helpt het gezin zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie.

Emiliani vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Aanbod wonen, dagbesteding, vrijetijd voor mensen met (vermoeden van) een beperking

Envía Waas

Gezin

Gezinszorg voor gezinnen en jongvolwassen (tot 25 jaar) die zich al dan niet tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden. Samen zoeken we een weg met focus op het welzijn van het kind, de ouder en hun omgeving.

Ergotherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapeuten adviseren en trainen personen op een specifieke manier zodat de persoon zijn/haar dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren bv. wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken …

Familiegroep Dementie Sint-Niklaas

Lotgenoten
Zelfhulp
Gezin

Open zelfhulpgroep voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie of jongdementie. Naast informatie zorgt vooral het lotgenotencontact ervoor dat de mantelzorgers zich gesteund voelen.

Familiehulp vzw

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Familiehulp beschikt over een ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. We bieden een oplossing op maat voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een zorgbehoefte en mantelzorgers.

Familierecht Vlaanderen - Advocaat

Justitiële hulp

Familierecht.Vlaanderen is een informatieve website over familiale thema's en biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met een gespecialiseerd advocaat contact op te nemen.

Familierecht Vlaanderen - Bemiddelaar

Justitiële hulp

Familierecht Vlaanderen is een informatieve website over familiale thema's en biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met een bemiddelaar contact op te nemen.

Familiezorg Oost-Vlaanderen

Opvang
Gezin
Geboorte/zwangerschap

Heb je nood aan zorg en ondersteuning in jouw thuisomgeving? We zijn er voor iedereen: jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Wij helpen waar jij dat wenst.

Fara

Psychologische hulp
Geboorte/zwangerschap

Maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar voor vrouwen, mannen en koppels. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Fiola vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Hulp voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Dit kan individuele ondersteuning, dagondersteuning of begeleid werk zijn. Deze hulp is rechtstreeks toegangkelijk (RTH)

G-sport

Persoon met een beperking
Lotgenoten

Sporten en bewegen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.

Gastvrij Beveren

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Gastvrij onthaal voor personen met een migratieachtergrond.

Gezonde buurt samen met CM

Vrijwilligers

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde buurt-aanbod en organiseer zelf gezonde activiteiten.

Give a Day

Vrijwilligers

Matcht vrijwilligers en organisaties. Vind snel een aanbod dat voldoet aan jouw inhoudelijke en praktische wensen.

Glinsterhulp

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Geboorte/zwangerschap

Online platform voor gezinnen na het verlies van een baby of opgroeiend kind. Op een eenvoudige manier kan je gratis in contact te komen met lotgenoten.

Gynca’s

Lotgenoten
Zelfhulp

Organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. 

Hersenletsel Liga vzw

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zelfhulp

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), partners, familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met vragen over NAH.

Hersenletsel Lijn

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

Het Passantenhuis - IKOO vzw

Opvang
Eenzaamheid
Vervoer

Centrum voor dagverzorging

Hop-in vzw

Vrijwilligers
Vervoer

Vervoer & ondersteuning voor wie het moeilijk heeft. Vrijwilligersorganisatie van LM Oost-Vlaanderen

Huis van het Kind

Preventie
Opvoeding

Jongeren en kinderen kunnen rechtstreeks bij ons terecht met al hun vragen of problemen. Ook (aanstaande) ouders en gezinnen bieden we ondersteuning bij alles wat met opvoeding en ouderschap te maken heeft.

Huisarts

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

In sommige gemeenten zoals Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Stekene is er een tekort aan huisartsen waardoor je mogelijk niet direct een vaste huisarts zal vinden. Vaak wordt ook te snel een dokter gebeld. Voordat je belt, kijk eerst of je echt een dokter nodig hebt. Dat kan via deze vragenlijst in 1 minuut: moetiknaardedokter.be.

Huisartsen Wachtdienst Waasland

Heb je dringende medische hulp nodig tijdens weekavonden, in het weekend of op feestdagen waarvoor je niet kan wachten tot je eigen huisarts of de vervanger beschikbaar is? Dan kan je terecht bij de Huisartsen Wachtdienst.

Huurdersbond

Geld
Justitiële hulp

Juridisch huuradvies voor huurders in Vlaanderen.

i-mens

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Bieden wij zorg en ondersteuning van voor tot na de geboorte, opvang voor jong en oud, verpleging en verzorging, hulp en ondersteuning aan huis.

Inloopcentrum Den Durpel

Eenzaamheid
Lotgenoten
Zelfhulp

Hier kan je steeds terecht. Je hoeft geen vraag te stellen of je problemen te vertellen. Je kan er gewoon langsgaan wanneer jij het graag wil.

Inloophuis Rupelmonde

Eenzaamheid
Lotgenoten
Zelfhulp

Hier kan je steeds terecht. Ook met vragen over sociale dienstverlening, administratieve ondersteuning... en vindt er was-, strijk- en douchegelegenheid. Ook de babbelmomenten voor anderstaligen, de leermomenten en de opvoedingsgesprekken vinden in de dorpshuizen plaats.

Inloophuis Waasland

Lotgenoten
Gespreksondersteuning

Het inloophuis Waasland is een toegankelijke ontmoetingsplek voor mensen met (een vermoeden van) geheugenproblemen of dementie en hun naasten. Er staan zorgprofessionals en vrijwilligers klaar om een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden.

Intergratie en inburgering

Migratie

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en herkomst geen rol speelt. Gratis een inburgeringscursus voor burgers met een buitenlandse afkomst.

Jeugddienst Appelsien

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Jeugddienst Appelsien organiseert activiteiten voor jongeren (+12) en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, autisme spectrum stoornis, adhd en/of een verstandelijke beperking.

Jongerenonthaal - JAC

Eenzaamheid
Geld
Psychologische hulp
Misbruik
Pesten
Dakloos

Het JAC helpt je als jongere tussen 12 en 25 jaar met al je vragen en problemen.  Je kan bij het JAC terecht met elke vraag!

Juridische bijstand in jouw lokaal bestuur

Geld
Justitiële hulp

Het OCMW in elk lokaal bestuur geeft de eerste algemene informatie en verwijst je voor verder juridisch advies of bijstand door naar de juridische dienst.

Justitieel Welzijnswerk Beveren

Justitiële hulp

Hulpverlening aan (ex) gedetineerden en hun directe sociale omgeving op vrijwillige basis.

Kankerfoon

Zelfhulp

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen. Je kunt ons bellen met al je vragen in verband met kanker.

KATR!NAHOF

Persoon met een beperking
Autisme

Ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (en hun ouders, leerkachten, collega, ...)

Kind & Gezin

Geboorte/zwangerschap

Steun en advies vanaf je kinderwens, tijdens je zwangerschap en in de eerste belangrijke levensjaren van je kind (van 0 tot 3 jaar)

Kindermishandeling

In Vlaanderen bestaat er in elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Vertrouwenscentrum kindermishandeling, waar iedereen die weet heeft of een vermoeden heeft dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt dit kan melden via het nummer "1712".

Kinesitherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Kinesitherapeuten zijn deskundigen van het bewegingsstelsel en laten patiënten specifieke oefeningen uitvoeren en/of gebruiken massagetechnieken om afwijkingen in het beendergestel, gewrichten en spieren te voorkomen of te genezen.

Klink

Persoon met een beperking
Autisme
Eenzaamheid

Dag- en woonondersteuning voor volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in Beveren, Zwijndrecht en deelgemeentes. 

Krachtgericht Waas en Dender

Gezin
Opvoeding

Gratis mobiele dienst voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0-25 jaar), ouders en hun netwerk; wanneer er meerdere vragen zijn in een gezin en er nood is aan vraagverheldering en een plan, wanneer er nood is aan extra hulp op maat van het gezin,

LIA vzw

Vrijwilligers
Opvang
Psychologische hulp
Opvoeding

Een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of kansarme situaties. Hulpverleners gaan thuis langs en er is dagbegeleiding.

Licht en liefde

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Slechtziend

Helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Liever Thuis LM vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Logo Waasland

Preventie

Ben jij op zoek naar educatief materiaal rond preventieve gezondheid? Heb jij een vraag over de invloed van het milieu (zowel binnen als buiten) op je gezondheid? Wij werken lokaal om uiteenlopende doelstellingen op het gebied van de gezondheid te realiseren.

Logopedist

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Logopedisten zijn gespecialiseerd in de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Lokaal dienstencentrum

Lotgenoten

Biedt heel wat ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud en een waaier aan sociale en culturele activiteiten.

Lost & Co - Wegwijs

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Iemand verliezen of je gezondheid verliezen, iedereen maakt het wel eens mee. Lost & Co steekt verlies niet weg maar geeft het ‘een gouden randje’. We maken verhalen over verlies zichtbaar en bespreekbaar en nodigen iedereen uit daar aan mee te doen

Lumi

Lotgenoten

Biedt een luisterend oor voor iedereen met vragen rond gender en seksuele voorkeur.

Mantelzorgnetwerk vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

Mentaalmaatje

Vrijwilligers
Lotgenoten
Gespreksondersteuning

Door te praten met lotgenoten voel je je soms meer begrepen, net omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt als jij.

Heb je nood aan zo’n babbel?

Merhaba

Lotgenoten
Gespreksondersteuning

Een luisterend oor, info en ondersteuning voor LGBT+ personen met een migratieachtergrond.

MFC De Hagewinde

Persoon met een beperking
Opvang
Autisme
Opvoeding

Mobiele Begeleiding aan huis (via onze dienst voor begeleiding aan huis 'BOEST') en Vakantieopvang: Midzomerwerking, jongerenwerking Sloep voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) ASS, Gedrags -en emotionele Stoornis en/of Licht mentale Beperking. 

Minder Mobiele Centrale

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Vervoer

Hebt u behoefte aan vervoer voor een familiebezoek, een consultatie bij de dokter of om boodschappen te doen? Schrijf u dan in bij de Minder Mobielen Centrale in uw gemeente.

Missing You

Vrijwilligers
Lotgenoten

Brengt lotgenoten samen die een dierbaar iemand verloren zijn.

Moderator vzw

Justitiële hulp

Brengt jou als slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.

Moodspace

Zelfhulp

Is een plek voor studenten. Vol betrouwbare tips om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid

MSOC Waasland

Psychologische hulp

Laagdrempelige, multidisciplinaire hulp voor mensen die illegale drugs gebruiken.

Mutas

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland. De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds. Voor meer informatie bel 0032 272 09 00.

NA (Narcotics Anonymous België)

Lotgenoten
Zelfhulp

Herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs.

NEOS - Netwerk van ondernemende senioren

Lotgenoten

Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren, is er voor alle mannen en vrouwen die de vrijgekomen tijd na hun pensioen op een actieve manier willen invullen.

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Ondersteunt patiënten, mantelzorgers en vertrouwde zorgverleners met de bedoeling om de patiënt/bewoner met een (comfort)zorg op maat zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te houden.Organiseert ook infomomenten en opleidingen over vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.

NokNok

Zelfhulp

Doet je lichaam gek? Vragen over regels naleven, nieuwe vrienden maken, je vervelen, verliefdheid, seks … Dat is helemaal oké! Het NokNok-team en het digitale platform geeft je raad hoe je ermee kan omgaan.

Nu Praat Ik Erover

Misbruik

Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

OCMW

Geld
Voeding
Dakloos

Info, advies, administratieve hulp, financiële hulp, leefloon, schuldhulpverlening, social kruidenier. Het OCMW ondersteunt vooral mensen in kwetsbare situaties en kennen een leefloon toe als je aan de voorwaarden voldoet.

OctopusProject

Autisme
Zelfhulp

Expertisecentrum ADHD, autisme en hoogbegaafdheid voor diagnostiek, individuele begeleiding, begeleiding ouders, begeleiding van relaties, studiebegeleiding en opleiding.

Okra

Vrijwilligers
Lotgenoten

Van, voor en door senioren. Je vindt tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen te genieten van een veelvoud aan activiteiten. Eén van de 6 erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen

Ondersteuningsnet Lokeren

Persoon met een beperking
Opvang

Centraal aanmeldpunt in Lokeren waar elke persoon met een (vermoeden van) beperking (of het netwerk) terecht kan met vragen rond ondersteuning op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Samenwerking tussen 4 vergunde zorgaanbieders uit Lokeren: Alderande, De Sperwer, Emiliani en Hagewinde.

Ondo

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten
Gezin

Psychosociale ondersteuning voor personen met een (vermoeden) van beperking. Begeleiding bij al jouw vragen onder het motto 'Sterk Jezelf'.

OnlinePsyHulp

Zelfhulp
Alcohol
Psychologische hulp
Gokken

Online psychische hulpverlening bij depressie, angst, verslaving met apart aanbod voor jongeren, kosteloos en anoniem.

Ontmoetingshuis De Moazoart

Vrijwilligers
Lotgenoten

Vereniging waar armen het woord nemen met een laagdrempelig aanbod van vrije tijd, ontmoeting, onthaal, vorming en belangenbehartiging. gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren.

Opvoedingslijn

Gezin
Opvoeding

Je kind opvoeden gaat niet vanzelf. De perfecte opvoeding bestaat immers niet. Als je het even niet meer weet, is er de Opvoedingslijn. Je kan bij ons terecht met al je vragen over opvoeding, groot en klein. Je blijft bij ons steeds anoniem en je krijgt een persoonlijk antwoord.

Osteopaat

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Osteopaten zoeken naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak van een klacht liggen. Via specifieke handbewegingen proberen zij het evenwicht in het lichaam terug te herstellen.

Osteopaat van wacht

Wenst u een osteopaat van wacht te raadplegen, contacteer dan de voor u meest dichtbij zijnde provincie via onderstaande link.

OverKop

Lotgenoten

Tot 25 jaar kan je hier gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

OVOK Ontmoetingsgroep Oost-Vlaanderen

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Zelfhulpgroep voor ouders van een overleden kind.

OVV De Hagewinde

Persoon met een beperking
Opvang
Autisme

Dagbesteding georganiseerd door onze dienst 'Biekorf' voor volwassenen met een (vermoeden van) ASS, Gedrags Emotionele Stoornis. 

Parcoer vzw

Lotgenoten
Zelfhulp
Psychologische hulp

Psychosociale revalidatie voor (jong)volwassenen die kampen met psychische, psychosociale en/of psychiatrische problemen.

Parkinsoncoach

Lotgenoten
Zelfhulp

De parkinsoncoach is het aanspreekpunt voor personen met parkinson en hun omgeving. De coach luistert naar je verhaal, maakt je wegwijs in het zorglandschap en helpt je een antwoord te vinden op al je vragen.

Pieternel Stekene

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor mindervaliden op zaterdagnamiddag.

Pleegzorg Oost Vlaanderen vzw

Vrijwilligers
Gezin

Samenwerking tussen ouders, pleeggezinnen en begeleiders. Samen bieden we ouders, pleegkinderen en pleeggasten ondersteuning bij korte opvang of weekendondersteuning en zetten we in op optimale ontwikkelingskansen.

Podoloog

Voetzorg

Podologen geven voetverzorging die erop gericht zijn een specifiek voetprobleem op te sporen en te behandelen. Dit kan preventief zijn om klachten te vermijden of klachten zoals knie-, rug- en heuppijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet te behandelen.

Pro Deo Advocaat Vlaanderen

Justitiële hulp

Pro Deo is er voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft. Hierdoor is de dienstverlening van uw advocaat mogelijk slechts gedeeltelijk betaalbaar of zelfs helemaal gratis.

Psychologenkring Waasland

Psychologische hulp

Vereniging van klinisch psychologen, zelfstandig of in loondienst, actief in regio Waasland.

Psychologische Hulp in de Eerste Lijn

Psychologische hulp

Psychologische behandeling individueel of in groep zonder verwijsbrief. 

Psycholoog

Psychologische hulp

Klinisch psychologen hebben een master in de psychologie en staan in voor individuele begeleiding door middel van gesprekstherapie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.

Psychotherapeut

Psychologische hulp

Psychotherapeuten hebben een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en hebben ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.

PUNT.vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Psychologische hulp
Misbruik

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving. Men kan bij ons terecht voor lotgenotencontact, doorverwijzing, juridische hulp, vormingen, ...

Raakzaam vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Opvang
Autisme

Organiseren voor mensen met een beperking de mogelijkheid op zelfstandig wonen alsook wonen in groepsverband. Daarnaast hebben we ook een aanbod voor dagbesteding en kunnen we ter plaatse ondersteunen.

Rap op stap

Geld

Sociaal reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Rebootkamp Oost-Vlaanderen

Psychologische hulp
Preventie

Voor jongeren tussen 13 en 16 jaar die risicovol gamen

Regionaal Expertisecentrum Dementie Meander

Vrijwilligers
Lotgenoten

Aanspreekpunt voor personen met dementie en hun omgeving, Bieden de mogelijkheden tot uitwisseling van informatie en ervaringen.

Revalidatiecentra

Revalidatie/mobiliteit/bewegen
Spraak en gehoor

Centra voor multidisciplinaire aanpak bij uw revalidatie

Rode Kruis Vlaanderen

Vrijwilligers
Zelfhulp
Migratie

Bij ons kan je terecht voor bloeddonatie, zorgbibliotheek, hulp op evenementen, niet-dringend ziekenvervoer, eerste hulpopleidingen, en opvang met groepsbegeleiding en psychosociale individuele ondersteuning voor asielzoekers.

SAAMO Oost-Vlaanderen

Vrijwilligers
Migratie

Samen met mensen in een kwetsbare positie werken aan een concrete oplossingen voor hun uitsluiting.

Samana vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten

Voor mensen met een zorgbehoefte die nood hebben aan een vorm van sociaal contact en voor hun mantelzorgers. Eén van de 6 erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen

Sclero’ken vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteuning voor personen met de zeldzame aandoening Sclerodermie en hun naasten.

Sensoa

Zelfhulp

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Similes

Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteunt familie en de naasten van psychisch kwetsbare mensen.

Slachtofferhulp CAW

Psychologische hulp
Misbruik

De medewerkers van Slachtofferhulp helpen mensen met de verwerking van een schokkende gebeurtenis. Ze ondersteunen je en geven tips over hoe je kunt omgaan met verlies, stress of trauma.

Slachtofferonthaal Dendermonde

Justitiële hulp

Informatie en bijstand tijdens de volledige gerechtelijke procedure: van zodra u een klacht indient tot de strafuitvoering.

Sleutelzorg Temse

Gezin
Vervoer

Thuiszorg (gezinszorg, poetsdienst en klusdienst), lokaal dienstencentrum met vervoer op maat en woonzorg

SOM+

Psychologische hulp
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapie aan huis bij ouderen vanaf 60 jaar

SOS Nuchterheid Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Discrete samenkomsten voor mensen met verslavingsproblematiek

Steunpunt Adoptie

Vrijwilligers
Zelfhulp
Gezin

Informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen, tijdens alle fasen van het adoptieproces.

Steunpunt Mantelzorg vzw

Lotgenoten
Zelfhulp

Eén van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen die mantelzorgers verdedigen en informeren.

Stop 4-7

Opvoeding

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar die thuis en/of op school opstandig gedrag vertonen en/of snel boos zijn

Stop It Now!

Zelfhulp

Ondersteuning voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.

Student@Work

Geld

Op de website Student@work vind je informatie over werken als jobstudent.

Tandarts

Zorgverlener
Mondzorg

Tandartsen zijn gespecialiseerd in mondgezondheid. Ze voorkomen, screenen en behandelingen aandoeningen en afwijkingen aan het gebit.

Tandarts wachtdienst

De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Bel naar 0903 39969 of surf naar onze website

Tanderuis vzw

Autisme

Thuisbegeleiding voor personen met autisme, van 0 tot 65 jaar. Activiteiten, cursussen, ... voor personen met autisme

Team Sherpa

Gezin

Ondersteuning voor gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet.

TEENS

Gezin
Opvoeding
Geboorte/zwangerschap

Vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen.

TEJO Sint-Niklaas vzw

Psychologische hulp

Preventieve hulp via kortdurende therapie voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is laagdrempelig, gratis, anoniem en vrijwel onmiddellijk.

Tele-Onthaal

Zelfhulp

Praten lucht op. Bij kleine en grote zorgen. Dag en Nacht. Bij Tele-Onthaal luisteren we. Bel "106" of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat jou bezighoudt. Wij luisteren graag

Teleblok

Zelfhulp

Teleblok is in Vlaanderen een gratis en anonieme hulplijn voor studenten via chat. Teleblok levert telefonische bijstand tijdens de examen- en blokperiode in januari en mei/juni. Bel 0800 13 14 4 of surf naar onze website.

Temse schenkt

Voeding
Dakloos

Noodpakket van kledij en beperkt voeding voor mensen die leven onder een bestaansminimum

Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort

Persoon met een beperking
Gezin

Thuisbegeleiding voor dove en slechthorende personen en kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis

Thuisverpleegkundige

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Verpleegkundigen staan in voor verpleegkundige zorgen. Dit kan basiszorg zijn zoals het wassen en aankleden van patiënten maar ook wondverzorging, observatie, rapportage aan de arts en gespecialiseerde zorg zoals het inbrengen van een katheter.

Thuiszorg Zorgpunt Waasland

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Onze thuishulp is er voor alle senioren en voor alle alleenstaanden en gezinnen die thuis hulp kunnen gebruiken. Zo kan wie ouder is of zorg nodig heeft, nog lange tijd zelfstandig blijven wonen. Voor jonge gezinnen is er bovendien onze kraamzorg.

Trefpunt Stan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Gezin

Ondersteunt personen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap.

Trefpunt zelfhulp

Lotgenoten

Zoek een zelfhulpgroep op problematiek, plaats of naam van de organisatie

Tuinwijk

Je kan hier terecht om een  sociale woning te huren of te kopen in Lokeren, Moerbeke en Waasmunster. Tuinwijk is een huisvestingsmaatschappij.

tZitemzo

Justitiële hulp

Stel al je vragen over kinderrechten, over de Belgische wet en kinderen,

Uilenspiegel - Luistergenoten

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Psychologische hulp

Luistergenoten zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die vrijwillig een luisterend oor aanbieden aan wie nood heeft aan een gesprek.

Vagevuur Open Jeugdwerk

Vrijwilligers
Eenzaamheid
Psychologische hulp
Pesten

Een plek waar elke jongere terecht kan voor leuke activiteiten of om gewoon te chillen. Heb je vragen of problemen of lig je ergens wakker van? Onze jeugdwerkers gaan samen met jou op zoek naar antwoorden of hulp. Mogelijkheid tot gratis therapie voor jongeren. 

Vereniging voor Infantiele encephalopathie

Lotgenoten
Zelfhulp

Zelfhulpgroep voor ouders van een kind met infantiele encephalopathie /cerebrale parese. Binnen deze zelfhulpgroep maakt u contact met lotgenoten.

Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars

Lotgenoten

Voor mensen die een partner verloren door overlijden, om hen samen te brengen en hun belangen te verdedigen en te steunen.

Verzorgingswinkel De Wissewas

Gezin

Maandelijkse ondersteuning met een basisaanbod van producten voor jou en je gezin. Je kiest zelf wat je nodig hebt.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Zelfhulp

Online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Je staat er als mantelzorger niet alleen voor!​​ Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk matcht vrijwilligers en organisaties. Vind snel een aanbod dat voldoet aan jouw inhoudelijke en praktische wensen.

Vlaamse actieve senioren vzw (VL@S)

Vrijwilligers
Lotgenoten

Sociaal-culturele vereniging waar alle Vlaamse ouderen, jongere en minder jonge senioren zich thuisvoelen.

Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie (FTD)

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Gezin

Zelfhulpgroep voor familieleden en mantelzorgers van personen met FTD. Naast informatie zorgt vooral het lotgenotencontact ervoor dat de mantelzorgers zich gesteund voelen.

VLOS Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Migratie

Ondersteunt vluchtelingen en mensen zonder papieren in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij hun verblijfsprocedure.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vrijwilligers
Migratie
Justitiële hulp

Geven asielzoekers een eerste onthaal, beantwoorden juridische vragen en voorzien een uitgebreid vormingsaanbod. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

VoedSaam vzw

Voeding

Gratis voeding ophalen voor mensen in kansarmoede (met toelating lokaal OCMW)

Volwassenenonthaal CAW

Geld
Misbruik
Dakloos

In het CAW is iedereen welkom met elke welzijnsvraag. We zijn deskundig op vele terreinen en beschikken over goed opgeleide, professionele hulpverleners die samen met jou zoeken naar oplossingen die werkbaar zijn voor jou.

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

vzw De Keerkring

Opvoeding
Pesten
Geboorte/zwangerschap

Verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen: spreekuur voor ouders met vragen of twijfels, oudergroepen voor kwetsbare ouders, de opvoedingslijn voor alle opvoedingsverantwoordelijken in Vlaanderen en vorming op maat voor professionals.

VZW De Olijf

Vrijwilligers
Lotgenoten
Voeding

Morele en materiële steun voor kansarmen in Stekene door het aanbieden van een ontmoetingsruimte, het voorzien van voedselondersteuning en door de organisatie van aangepaste vormingsdagen- of sessies.

VZW Welzijnsschakel Horizon

Vrijwilligers
Gezin

Extra leer- en groeikansen voor kinderen en jongeren uit Lokeren die opgroeien in een omgeving die minder ondersteuning kan bieden in hun leerloopbaan of ontplooiing.

Warme William

Zelfhulp

Warme William staat jongeren bij en geeft hen tips en tricks om écht te leren luisteren.

WATWAT

Zelfhulp

WATWAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp.

Welzijnsschakel De Springplank Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Lotgenoten
Voeding

Sociale kruidenier met ontmoetingsruimte. Daarnaast worden allerlei activiteiten rond ontmoeting , cultuur, actie, vorming georganiseerd.

Welzijnsschakel Temse

Vrijwilligers
Lotgenoten
Voeding

Wij zijn er voor al wie het moeilijk heeft in Temse (armoede, kwetsbaarheid..). We bieden een luisterend oor en brengen bestaande hulpverlening dichterbij via soepbabbels, feestjes voor groot en klein , uitstappen, voedselpakketten, gratis pampers en huisbezoeken.

Wereldhuis Bonangana vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Nederlandse les voor anderstaligen, taalbuddy’s, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs en sociaal-culturele activiteiten

Wiegwijs Waasland

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding

Gratis opvoedingsondersteuning door vrijwilligers "aan huis" voor gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen onder de 12 jaar.

Wijkgezondheidscentrum De Link

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Beveren en Zwijndrecht en hun deelgemeenten, Een multidisciplinaire groepspraktijk van artsen en een verpleegkundige.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Een team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten voor alle inwoners van Sint-Niklaas. U kan tevens terecht bij de sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, diëtiste en psychologe van het centrum.

Wijkgezondheidscentrum Lokeren vzw

Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners onder één dak samenwerken. Een team van zes huisartsen, vijf verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner en onthaalmedewerkers staan voor u klaar.

Woonpunt Waas

Hier kan je een sociale woning huren, kopen of je kan je private eigendom verhuren aan Woonpunt Waas in de regio Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht. Woonpunt Waas  is een huisvestingsmaatschappij.

WoonSt

Je kan hier terecht om een woning te (ver)huren, te kopen, of voor een sociale lening in Sint-Niklaas en Temse. Woonst is een huisvestingsmaatschappij.

Woonzeker

Lotgenoten

Biedt heel wat ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud en een waaier aan sociale en culturele activiteiten.

Woonzorgcentra in het Waasland

Vrijwilligers

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

WoonzorgZeker

Vinden van vrije plaatsen in woonzorgcentra

Zelfhulpgroep Neurostimulator/Medicatiepomp

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp

Zelfhulpgroep is er voor mensen die een neurostimulator of een medicatiepomp geïmplanteerd hebben gekregen, voor mensen die een implantatie te wachten staat, voor hun familieleden en voor mensen die vragen hebben omtrent deze ingrepen.

Zelfmoordlijn

Zelfmoord

Telefonische hulplijn voor al wie met zelfmoordgedachten worstelt. Ook voor nabestaanden en personen die op een of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd kunnen bellen naar "1813".

Ziekenfonds / Mutualiteit

Persoon met een beperking
Geld
Preventie
Vervoer

Een instelling die instaat voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van ziektegerelateerde kosten.

ZigZag

Lotgenoten

Zigzag is een ontmoetingshuis waar volwassenen met een psychische kwetsbaarheid elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige en alcoholvrije omgeving (praatcafé).

ZoJong!

Zelfhulp

Een online plek voor kinderen en jongeren die zorgen voor iemand met een ziekte, beperking en/of verslaving.

ZORGàlaCARTE

Persoon met een beperking
Autisme
Slechtziend
Gespreksondersteuning

Hier kunnen volwassenen met (een vermoeden van) een beperking terecht met elke vraag naar ondersteuning bij hen thuis.