Auxilia

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding
Gespreksondersteuning

 Individuele hulp bij het leren wanneer je nergens anders terecht kan. Vooral voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. 

CM-Oppas +

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Opvang

Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening. Tijdens jouw afwezigheid bieden deskundige vrijwilligers thuisoppas aan. 

Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Persoon met een beperking
Opvang
Geld

Bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met al uw vragen en problemen zoals opstart thuiszorg, kinderbijslag, verzekeringen, pensioenen bij ziekte,... 

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Je kan bij ons terecht voor gezinszorg, het ondersteunen van huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging, kraamzorg en poetshulp

Ergotherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapeuten adviseren en trainen personen op een specifieke manier zodat de persoon zijn/haar dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren bv. wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken …

Familiehulp vzw

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Familiehulp beschikt over een ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. We bieden een oplossing op maat voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een zorgbehoefte en mantelzorgers.

Familiezorg Oost-Vlaanderen

Opvang
Gezin
Geboorte/zwangerschap

Heb je nood aan zorg en ondersteuning in jouw thuisomgeving? We zijn er voor iedereen: jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Wij helpen waar jij dat wenst.

Hersenletsel Lijn

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

i-mens

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Bieden wij zorg en ondersteuning van voor tot na de geboorte, opvang voor jong en oud, verpleging en verzorging, hulp en ondersteuning aan huis.

LIA vzw

Vrijwilligers
Opvang
Psychologische hulp
Opvoeding

Een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of kansarme situaties. Hulpverleners gaan thuis langs en er is dagbegeleiding.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

Tanderuis vzw

Autisme

Thuisbegeleiding voor personen met autisme, van 0 tot 65 jaar. Activiteiten, cursussen, ... voor personen met autisme

Thuisverpleegkundige

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Verpleegkundigen staan in voor verpleegkundige zorgen. Dit kan basiszorg zijn zoals het wassen en aankleden van patiënten maar ook wondverzorging, observatie, rapportage aan de arts en gespecialiseerde zorg zoals het inbrengen van een katheter.

Thuiszorg Zorgpunt Waasland

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Onze thuishulp is er voor alle senioren en voor alle alleenstaanden en gezinnen die thuis hulp kunnen gebruiken. Zo kan wie ouder is of zorg nodig heeft, nog lange tijd zelfstandig blijven wonen. Voor jonge gezinnen is er bovendien onze kraamzorg.

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

Wiegwijs Waasland

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding

Gratis opvoedingsondersteuning door vrijwilligers "aan huis" voor gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen onder de 12 jaar.