Auxilia

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding
Gespreksondersteuning

 Individuele hulp bij het leren wanneer je nergens anders terecht kan. Vooral voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. 

Awel

Vrijwilligers
Zelfhulp

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Bel 102 of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat u bezighoudt. Wij luisteren graag. Praten helpt. Laat onze vrijwilligers uw grote en kleine zorgen anoniem weten. 24/7

CGG KOPP-werking

Eenzaamheid
Psychologische hulp
Gezin

Ondersteuning voor kinderen tot 25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen.

CGG Waas en Dender

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Psychologische hulp
Preventie
Zelfmoord

Vroeginterventie is een laagdrempelig en kortdurend (5-7 sessies) aanspreekpunt voor jongeren (12-25 jaar) die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken.

CLB

Pesten

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. (Mentale) Gezondheid, onderwijsloopbaan, pesten, faalangst, leerplicht,...

CLBchat

Opvoeding
Pesten
Gespreksondersteuning

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Fara

Psychologische hulp
Geboorte/zwangerschap

Maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar voor vrouwen, mannen en koppels. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Fiola vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Hulp voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Dit kan individuele ondersteuning, dagondersteuning of begeleid werk zijn. Deze hulp is rechtstreeks toegangkelijk (RTH)

Jeugddienst Appelsien

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Jeugddienst Appelsien organiseert activiteiten voor jongeren (+12) en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, autisme spectrum stoornis, adhd en/of een verstandelijke beperking.

Jongerenonthaal - JAC

Eenzaamheid
Geld
Psychologische hulp
Misbruik
Pesten
Dakloos

Het JAC helpt je als jongere tussen 12 en 25 jaar met al je vragen en problemen.  Je kan bij het JAC terecht met elke vraag!

LIA vzw

Vrijwilligers
Opvang
Psychologische hulp
Opvoeding

Een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of kansarme situaties. Hulpverleners gaan thuis langs en er is dagbegeleiding.

Moodspace

Zelfhulp

Is een plek voor studenten. Vol betrouwbare tips om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid

NokNok

Zelfhulp

Doet je lichaam gek? Vragen over regels naleven, nieuwe vrienden maken, je vervelen, verliefdheid, seks … Dat is helemaal oké! Het NokNok-team en het digitale platform geeft je raad hoe je ermee kan omgaan.

Nu Praat Ik Erover

Misbruik

Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

OnlinePsyHulp

Zelfhulp
Alcohol
Psychologische hulp
Gokken

Online psychische hulpverlening bij depressie, angst, verslaving met apart aanbod voor jongeren, kosteloos en anoniem.

OverKop

Lotgenoten

Tot 25 jaar kan je hier gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Psychologenkring Waasland

Psychologische hulp

Vereniging van klinisch psychologen, zelfstandig of in loondienst, actief in regio Waasland.

Psychologische Hulp in de Eerste Lijn

Psychologische hulp

Psychologische behandeling individueel of in groep zonder verwijsbrief. 

Psycholoog

Psychologische hulp

Klinisch psychologen hebben een master in de psychologie en staan in voor individuele begeleiding door middel van gesprekstherapie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.

PUNT.vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Psychologische hulp
Misbruik

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving. Men kan bij ons terecht voor lotgenotencontact, doorverwijzing, juridische hulp, vormingen, ...

Rebootkamp Oost-Vlaanderen

Psychologische hulp
Preventie

Voor jongeren tussen 13 en 16 jaar die risicovol gamen

Sensoa

Zelfhulp

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Similes

Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteunt familie en de naasten van psychisch kwetsbare mensen.

Slachtofferhulp CAW

Psychologische hulp
Misbruik

De medewerkers van Slachtofferhulp helpen mensen met de verwerking van een schokkende gebeurtenis. Ze ondersteunen je en geven tips over hoe je kunt omgaan met verlies, stress of trauma.

Tanderuis vzw

Autisme

Thuisbegeleiding voor personen met autisme, van 0 tot 65 jaar. Activiteiten, cursussen, ... voor personen met autisme

Team Sherpa

Gezin

Ondersteuning voor gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet.

TEJO Sint-Niklaas vzw

Psychologische hulp

Preventieve hulp via kortdurende therapie voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is laagdrempelig, gratis, anoniem en vrijwel onmiddellijk.

Tele-Onthaal

Zelfhulp

Praten lucht op. Bij kleine en grote zorgen. Dag en Nacht. Bij Tele-Onthaal luisteren we. Bel "106" of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat jou bezighoudt. Wij luisteren graag

Teleblok

Zelfhulp

Teleblok is in Vlaanderen een gratis en anonieme hulplijn voor studenten via chat. Teleblok levert telefonische bijstand tijdens de examen- en blokperiode in januari en mei/juni. Bel 0800 13 14 4 of surf naar onze website.

Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort

Persoon met een beperking
Gezin

Thuisbegeleiding voor dove en slechthorende personen en kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis

tZitemzo

Justitiële hulp

Stel al je vragen over kinderrechten, over de Belgische wet en kinderen,

vzw De Keerkring

Opvoeding
Pesten
Geboorte/zwangerschap

Verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen: spreekuur voor ouders met vragen of twijfels, oudergroepen voor kwetsbare ouders, de opvoedingslijn voor alle opvoedingsverantwoordelijken in Vlaanderen en vorming op maat voor professionals.

Warme William

Zelfhulp

Warme William staat jongeren bij en geeft hen tips en tricks om écht te leren luisteren.

WATWAT

Zelfhulp

WATWAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp.

Zelfmoordlijn

Zelfmoord

Telefonische hulplijn voor al wie met zelfmoordgedachten worstelt. Ook voor nabestaanden en personen die op een of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd kunnen bellen naar "1813".

ZoJong!

Zelfhulp

Een online plek voor kinderen en jongeren die zorgen voor iemand met een ziekte, beperking en/of verslaving.