Bijs vzw Sint-Niklaas

Persoon met een beperking

Een warme thuissituaties voor kinderen en jongeren met mentale en/of motorische beperking met een gezonde ouderparticipatie.

De Wetswinkel Sint-Niklaas

Justitiële hulp

Heb je een jurdische vraag over Personen - en familierecht, consumentenrecht, huurwetgeving, handeslrecht, arbeids- en sociaal recht,… Als enige speler op deze markt, kiezen we er voor om enkel actief te zijn op de eerstelijn rechtshulp in Vlaanderen.

Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Persoon met een beperking
Opvang
Geld

Bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met al uw vragen en problemen zoals opstart thuiszorg, kinderbijslag, verzekeringen, pensioenen bij ziekte,... 

Fiola vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Hulp voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Dit kan individuele ondersteuning, dagondersteuning of begeleid werk zijn. Deze hulp is rechtstreeks toegangkelijk (RTH)

Hersenletsel Lijn

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

Jongerenonthaal - JAC

Eenzaamheid
Geld
Psychologische hulp
Misbruik
Pesten
Dakloos

Het JAC helpt je als jongere tussen 12 en 25 jaar met al je vragen en problemen.  Je kan bij het JAC terecht met elke vraag!

KATR!NAHOF

Persoon met een beperking
Autisme

Ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (en hun ouders, leerkachten, collega, ...)

OCMW

Geld
Voeding
Dakloos

Info, advies, administratieve hulp, financiële hulp, leefloon, schuldhulpverlening, social kruidenier. Het OCMW ondersteunt vooral mensen in kwetsbare situaties en kennen een leefloon toe als je aan de voorwaarden voldoet.

Pleegzorg Oost Vlaanderen vzw

Vrijwilligers
Gezin

Samenwerking tussen ouders, pleeggezinnen en begeleiders. Samen bieden we ouders, pleegkinderen en pleeggasten ondersteuning bij korte opvang of weekendondersteuning en zetten we in op optimale ontwikkelingskansen.

Team Sherpa

Gezin

Ondersteuning voor gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet.

Trefpunt Stan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Gezin

Ondersteunt personen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap.

VLOS Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Migratie

Ondersteunt vluchtelingen en mensen zonder papieren in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij hun verblijfsprocedure.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vrijwilligers
Migratie
Justitiële hulp

Geven asielzoekers een eerste onthaal, beantwoorden juridische vragen en voorzien een uitgebreid vormingsaanbod. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

WATWAT

Zelfhulp

WATWAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp.