Buurtgericht netwerk Ploegwerk

Lotgenoten
Gezin

Dit buurtnetwerk biedt ondersteuning aan voor gezinnen uit de Gazometerwijk in Sint-Niklaas om samen met het gezin activiteiten te doen en elkaar te helpen.

CLB

Pesten

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. (Mentale) Gezondheid, onderwijsloopbaan, pesten, faalangst, leerplicht,...

CLBchat

Opvoeding
Pesten
Gespreksondersteuning

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

De Kraamvogel vzw

Geboorte/zwangerschap

Heb je ondersteuning nodig voor jouw kinderwens, zwangerschap of geboorte van je kind? Dan kan je de gepaste hulp vinden bij De Kraamvogel.

De Wase Kiem

Migratie
Geboorte/zwangerschap

Zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap.

Familiehulp vzw

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Familiehulp beschikt over een ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. We bieden een oplossing op maat voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een zorgbehoefte en mantelzorgers.

Familiezorg Oost-Vlaanderen

Opvang
Gezin
Geboorte/zwangerschap

Heb je nood aan zorg en ondersteuning in jouw thuisomgeving? We zijn er voor iedereen: jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Wij helpen waar jij dat wenst.

Fara

Psychologische hulp
Geboorte/zwangerschap

Maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar voor vrouwen, mannen en koppels. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Fiola vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Hulp voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Dit kan individuele ondersteuning, dagondersteuning of begeleid werk zijn. Deze hulp is rechtstreeks toegangkelijk (RTH)

Huis van het Kind

Preventie
Opvoeding

Jongeren en kinderen kunnen rechtstreeks bij ons terecht met al hun vragen of problemen. Ook (aanstaande) ouders en gezinnen bieden we ondersteuning bij alles wat met opvoeding en ouderschap te maken heeft.

i-mens

Gezin
Geboorte/zwangerschap

Bieden wij zorg en ondersteuning van voor tot na de geboorte, opvang voor jong en oud, verpleging en verzorging, hulp en ondersteuning aan huis.

KATR!NAHOF

Persoon met een beperking
Autisme

Ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (en hun ouders, leerkachten, collega, ...)

Kind & Gezin

Geboorte/zwangerschap

Steun en advies vanaf je kinderwens, tijdens je zwangerschap en in de eerste belangrijke levensjaren van je kind (van 0 tot 3 jaar)

Krachtgericht Waas en Dender

Gezin
Opvoeding

Gratis mobiele dienst voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0-25 jaar), ouders en hun netwerk; wanneer er meerdere vragen zijn in een gezin en er nood is aan vraagverheldering en een plan, wanneer er nood is aan extra hulp op maat van het gezin,

LIA vzw

Vrijwilligers
Opvang
Psychologische hulp
Opvoeding

Een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of kansarme situaties. Hulpverleners gaan thuis langs en er is dagbegeleiding.

MFC De Hagewinde

Persoon met een beperking
Opvang
Autisme
Opvoeding

Mobiele Begeleiding aan huis (via onze dienst voor begeleiding aan huis 'BOEST') en Vakantieopvang: Midzomerwerking, jongerenwerking Sloep voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) ASS, Gedrags -en emotionele Stoornis en/of Licht mentale Beperking. 

OctopusProject

Autisme
Zelfhulp

Expertisecentrum ADHD, autisme en hoogbegaafdheid voor diagnostiek, individuele begeleiding, begeleiding ouders, begeleiding van relaties, studiebegeleiding en opleiding.

OnlinePsyHulp

Zelfhulp
Alcohol
Psychologische hulp
Gokken

Online psychische hulpverlening bij depressie, angst, verslaving met apart aanbod voor jongeren, kosteloos en anoniem.

Pleegzorg Oost Vlaanderen vzw

Vrijwilligers
Gezin

Samenwerking tussen ouders, pleeggezinnen en begeleiders. Samen bieden we ouders, pleegkinderen en pleeggasten ondersteuning bij korte opvang of weekendondersteuning en zetten we in op optimale ontwikkelingskansen.

Steunpunt Adoptie

Vrijwilligers
Zelfhulp
Gezin

Informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen, tijdens alle fasen van het adoptieproces.

Stop 4-7

Opvoeding

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar die thuis en/of op school opstandig gedrag vertonen en/of snel boos zijn

Tanderuis vzw

Autisme

Thuisbegeleiding voor personen met autisme, van 0 tot 65 jaar. Activiteiten, cursussen, ... voor personen met autisme

Team Sherpa

Gezin

Ondersteuning voor gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet.

TEENS

Gezin
Opvoeding
Geboorte/zwangerschap

Vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen.

Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort

Persoon met een beperking
Gezin

Thuisbegeleiding voor dove en slechthorende personen en kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis

Thuiszorg Zorgpunt Waasland

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Onze thuishulp is er voor alle senioren en voor alle alleenstaanden en gezinnen die thuis hulp kunnen gebruiken. Zo kan wie ouder is of zorg nodig heeft, nog lange tijd zelfstandig blijven wonen. Voor jonge gezinnen is er bovendien onze kraamzorg.

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

vzw De Keerkring

Opvoeding
Pesten
Geboorte/zwangerschap

Verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen: spreekuur voor ouders met vragen of twijfels, oudergroepen voor kwetsbare ouders, de opvoedingslijn voor alle opvoedingsverantwoordelijken in Vlaanderen en vorming op maat voor professionals.

VZW Welzijnsschakel Horizon

Vrijwilligers
Gezin

Extra leer- en groeikansen voor kinderen en jongeren uit Lokeren die opgroeien in een omgeving die minder ondersteuning kan bieden in hun leerloopbaan of ontplooiing.

Wereldhuis Bonangana vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Nederlandse les voor anderstaligen, taalbuddy’s, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs en sociaal-culturele activiteiten

Wiegwijs Waasland

Vrijwilligers
Gezin
Opvoeding

Gratis opvoedingsondersteuning door vrijwilligers "aan huis" voor gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen onder de 12 jaar.