Akabe Sint-Johan

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Scoutsgroep die op zondag activiteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met een beperking.

Awel

Vrijwilligers
Zelfhulp

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Bel 102 of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat u bezighoudt. Wij luisteren graag. Praten helpt. Laat onze vrijwilligers uw grote en kleine zorgen anoniem weten. 24/7

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Vrijwilligers
Lotgenoten

Zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

Buurtgericht netwerk Ploegwerk

Lotgenoten
Gezin

Dit buurtnetwerk biedt ondersteuning aan voor gezinnen uit de Gazometerwijk in Sint-Niklaas om samen met het gezin activiteiten te doen en elkaar te helpen.

De Waasvrienden

Lotgenoten

Voor personen met een auditieve beperking en communiceren in Gebarentaal. Regelmatige bijeenkomst met verschillende activiteiten.

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw

Gezin
Vervoer
Geboorte/zwangerschap

Je kan bij ons terecht voor gezinszorg, het ondersteunen van huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging, kraamzorg en poetshulp

Digicafé

Vrijwilligers
Eenzaamheid

Gezellig samenzijn waar je op eigen tempo kan oefenen met je laptop, tablet of smartphone en waar je van elkaar of van de vrijwillige digihelpers kan leren.

Dito VZW

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap of chronische ziekte.

G-sport

Persoon met een beperking
Lotgenoten

Sporten en bewegen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.

Gastvrij Beveren

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Gastvrij onthaal voor personen met een migratieachtergrond.

Gezonde buurt samen met CM

Vrijwilligers

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde buurt-aanbod en organiseer zelf gezonde activiteiten.

Hersenletsel Liga vzw

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zelfhulp

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), partners, familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met vragen over NAH.

Jeugddienst Appelsien

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Jeugddienst Appelsien organiseert activiteiten voor jongeren (+12) en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, autisme spectrum stoornis, adhd en/of een verstandelijke beperking.

KATR!NAHOF

Persoon met een beperking
Autisme

Ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (en hun ouders, leerkachten, collega, ...)

Kind & Gezin

Geboorte/zwangerschap

Steun en advies vanaf je kinderwens, tijdens je zwangerschap en in de eerste belangrijke levensjaren van je kind (van 0 tot 3 jaar)

Licht en liefde

Vrijwilligers
Lotgenoten
Zelfhulp
Slechtziend

Helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

Missing You

Vrijwilligers
Lotgenoten

Brengt lotgenoten samen die een dierbaar iemand verloren zijn.

Ontmoetingshuis De Moazoart

Vrijwilligers
Lotgenoten

Vereniging waar armen het woord nemen met een laagdrempelig aanbod van vrije tijd, ontmoeting, onthaal, vorming en belangenbehartiging. gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren.

OverKop

Lotgenoten

Tot 25 jaar kan je hier gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Pieternel Stekene

Persoon met een beperking
Vrijwilligers

Vrijetijdsaanbod voor mindervaliden op zaterdagnamiddag.

PUNT.vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Psychologische hulp
Misbruik

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving. Men kan bij ons terecht voor lotgenotencontact, doorverwijzing, juridische hulp, vormingen, ...

Sclero’ken vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteuning voor personen met de zeldzame aandoening Sclerodermie en hun naasten.

Similes

Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteunt familie en de naasten van psychisch kwetsbare mensen.

TEENS

Gezin
Opvoeding
Geboorte/zwangerschap

Vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen.

Tele-Onthaal

Zelfhulp

Praten lucht op. Bij kleine en grote zorgen. Dag en Nacht. Bij Tele-Onthaal luisteren we. Bel "106" of chat anoniem met onze vrijwilligers over wat jou bezighoudt. Wij luisteren graag

Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort

Persoon met een beperking
Gezin

Thuisbegeleiding voor dove en slechthorende personen en kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis

Vagevuur Open Jeugdwerk

Vrijwilligers
Eenzaamheid
Psychologische hulp
Pesten

Een plek waar elke jongere terecht kan voor leuke activiteiten of om gewoon te chillen. Heb je vragen of problemen of lig je ergens wakker van? Onze jeugdwerkers gaan samen met jou op zoek naar antwoorden of hulp. Mogelijkheid tot gratis therapie voor jongeren. 

VLOS Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Vrijwilligers
Migratie

Ondersteunt vluchtelingen en mensen zonder papieren in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij hun verblijfsprocedure.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vrijwilligers
Migratie
Justitiële hulp

Geven asielzoekers een eerste onthaal, beantwoorden juridische vragen en voorzien een uitgebreid vormingsaanbod. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

vzw De Keerkring

Opvoeding
Pesten
Geboorte/zwangerschap

Verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen: spreekuur voor ouders met vragen of twijfels, oudergroepen voor kwetsbare ouders, de opvoedingslijn voor alle opvoedingsverantwoordelijken in Vlaanderen en vorming op maat voor professionals.

Warme William

Zelfhulp

Warme William staat jongeren bij en geeft hen tips en tricks om écht te leren luisteren.

Wereldhuis Bonangana vzw

Vrijwilligers
Lotgenoten
Migratie

Nederlandse les voor anderstaligen, taalbuddy’s, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs en sociaal-culturele activiteiten