Apotheker

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Apothekers zijn deskundigen op het gebied van medicatie en zijn de enige die medicatie op voorschrift mogen bereiden en afleveren. Ze zijn verantwoordelijk voor de controle, dosering, toedieningsvorm en mogelijke interacties van afgeleverde medicatie.

Audicien

Spraak en gehoor

Audiciens zijn gespecialiseerd in de aanpassing van hoortoestellen en hoorimplantaten (deel buiten het oor) op voorschrift van een neus-, keel- en oorarts. Zij passen ook oor- en gehoorbeschermingssystemen aan zoals bv. oordoppen op maat.

Audioloog

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Audiologen zijn gespecialiseerd in het gehoor en het evenwicht. Ze staan in voor het onderzoek van de gehoor- en evenwichtsfunctie, om zo de neus-, keel- en oorarts te ondersteunen bij het stellen van een diagnose.

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Vrijwilligers
Lotgenoten

Zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

Brandenwondenstichting

Zelfhulp
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Heb je onmiddellijke hulp nodig bij een brandwonde, bel 112. Heb je vragen over de ernst van brandwonden of hoe je deze verzorgd? Bel naar 02 649 65 89 of bezoek onze website.

De Druglijn

Zelfhulp

Bij De Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Bel 078 15 10 20 of surf naar onze website.

Diabetes Infolijn

Zelfhulp

De Diabetes Infolijn (0800 96 333 of infolijn@diabetes.be) is een gratis, discrete Infolijn die instaat voor alle inhoudelijke vragen rond diabetes. Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

Diëtist

Voeding
Zorgverlener

Diëtisten zijn opgeleid om personen voedings- en leefstijladvies op maat te geven en te coachen, voor diverse leeftijdsgroepen en bij diverse aandoeningen.

Ergotherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Ergotherapeuten adviseren en trainen personen op een specifieke manier zodat de persoon zijn/haar dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren bv. wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken …

Gezonde buurt samen met CM

Vrijwilligers

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde buurt-aanbod en organiseer zelf gezonde activiteiten.

Hersenletsel Liga vzw

Persoon met een beperking
Lotgenoten
Zelfhulp

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), partners, familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met vragen over NAH.

Huisarts

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

In sommige gemeenten zoals Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Stekene is er een tekort aan huisartsen waardoor je mogelijk niet direct een vaste huisarts zal vinden. Vaak wordt ook te snel een dokter gebeld. Voordat je belt, kijk eerst of je echt een dokter nodig hebt. Dat kan via deze vragenlijst in 1 minuut: moetiknaardedokter.be.

Kankerfoon

Zelfhulp

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen. Je kunt ons bellen met al je vragen in verband met kanker.

Kinesitherapeut

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Kinesitherapeuten zijn deskundigen van het bewegingsstelsel en laten patiënten specifieke oefeningen uitvoeren en/of gebruiken massagetechnieken om afwijkingen in het beendergestel, gewrichten en spieren te voorkomen of te genezen.

Logopedist

Zorgverlener
Spraak en gehoor

Logopedisten zijn gespecialiseerd in de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Meer Mobiel

Persoon met een beperking
Vervoer

Informatie over alle verschillende soorten vervoersmogelijkheden in Vlaanderen

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Ondersteunt patiënten, mantelzorgers en vertrouwde zorgverleners met de bedoeling om de patiënt/bewoner met een (comfort)zorg op maat zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te houden.Organiseert ook infomomenten en opleidingen over vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.

OctopusProject

Autisme
Zelfhulp

Expertisecentrum ADHD, autisme en hoogbegaafdheid voor diagnostiek, individuele begeleiding, begeleiding ouders, begeleiding van relaties, studiebegeleiding en opleiding.

Osteopaat

Zorgverlener
Revalidatie/mobiliteit/bewegen

Osteopaten zoeken naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak van een klacht liggen. Via specifieke handbewegingen proberen zij het evenwicht in het lichaam terug te herstellen.

Podoloog

Voetzorg

Podologen geven voetverzorging die erop gericht zijn een specifiek voetprobleem op te sporen en te behandelen. Dit kan preventief zijn om klachten te vermijden of klachten zoals knie-, rug- en heuppijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet te behandelen.

Psycholoog

Psychologische hulp

Klinisch psychologen hebben een master in de psychologie en staan in voor individuele begeleiding door middel van gesprekstherapie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.

Psychotherapeut

Psychologische hulp

Psychotherapeuten hebben een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en hebben ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.

Revalidatiecentra

Revalidatie/mobiliteit/bewegen
Spraak en gehoor

Centra voor multidisciplinaire aanpak bij uw revalidatie

Sclero’ken vzw

Persoon met een beperking
Vrijwilligers
Lotgenoten

Ondersteuning voor personen met de zeldzame aandoening Sclerodermie en hun naasten.

Sensoa

Zelfhulp

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Tandarts

Zorgverlener
Mondzorg

Tandartsen zijn gespecialiseerd in mondgezondheid. Ze voorkomen, screenen en behandelingen aandoeningen en afwijkingen aan het gebit.

Thuisverpleegkundige

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Verpleegkundigen staan in voor verpleegkundige zorgen. Dit kan basiszorg zijn zoals het wassen en aankleden van patiënten maar ook wondverzorging, observatie, rapportage aan de arts en gespecialiseerde zorg zoals het inbrengen van een katheter.

Vroedvrouw

Geboorte/zwangerschap

Vroedvrouwen staan in voor de begeleiding, zorg en advies aan vrouwen voor en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

Wijkgezondheidscentrum De Link

Vrijwilligers
Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Beveren en Zwijndrecht en hun deelgemeenten, Een multidisciplinaire groepspraktijk van artsen en een verpleegkundige.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

Ziekte/medicatie/(wond)zorg
Zorgverlener

Een team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten voor alle inwoners van Sint-Niklaas. U kan tevens terecht bij de sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, diëtiste en psychologe van het centrum.

Wijkgezondheidscentrum Lokeren vzw

Ziekte/medicatie/(wond)zorg

Multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners onder één dak samenwerken. Een team van zes huisartsen, vijf verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner en onthaalmedewerkers staan voor u klaar.